İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi

 Tehlike ve Risk Analizi Değerlendirme Prosedürü  21.47 KB  13.02.2017
 Okul-Kurumlar İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi  6.59 MB  02.02.2017
 Periyodik Kontrol Formları  249.13 KB  01.02.2017
 MEB İSG İÇ YÖNERGESİ  60.36 KB  01.02.2017
 İSGB OkulKurum İzleme ve Değerlendirme Formu  19.04 KB  01.02.2017
 Okul ve Kurumlarda İSG Uygulama Kılavuzu  4.48 MB  01.02.2017
 MEB Kazan Daireleri İşletme ve Bakım Talimatı  533.9 KB  01.02.2017
 Kamu Kurumlarında İSG Uygulanması  302.96 KB  01.02.2017
 İSG tehlike tespit anket formu-örnek  19.61 KB  01.02.2017
 Çalışanların İSG Elkitabı  2.91 MB  01.02.2017
 İSG Uygulama Kılavuzu Formları  700.97 KB  01.02.2017